If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Thống kê và xác suất 1 > Chương 2

Bài học 5: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu dữ liệu không ghép nhóm

Ảnh hưởng của việc thay đổi vị trí, thêm hoặc bỏ một số liệu trong mẫu số liệu

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Cô My là nhân viên tại sở thú. Cô ấy đang xem xét các số liệu về cân nặng của 5 chú voi châu Phi. Trung bình mỗi chú voi nặng 3 800 kg và trung vị của mẫu số liệu là 3 600. Chú voi nặng nhất tên là Omar và nặng 6 000 kg.
Cô My phát hiện ra rằng cân nặng của Omar đã bị ghi sai. Trên thực tế, Omar nặng 7 000 kg.
Hỏi số trung bình cộng và trung vị của mẫu số liệu thống kê cân nặng thay đổi như thế nào sau khi cân nặng của Omar được chỉnh sửa?
Chọn 1 đáp án: