If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Thống kê và xác suất 1 > Chương 2

Bài học 5: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu dữ liệu không ghép nhóm

Tìm số trung bình và trung vị từ biểu đồ

Vấn đề

Một quản lý ghi lại số giờ làm việc của 11 nhân viên trong một tuần. Kết quả được biểu diễn trong biểu đồ sau:
Trung vị của mẫu số liệu nằm ở khoảng nào?
Chọn 1 đáp án: