If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Thống kê và xác suất 1 > Chương 2

Bài học 5: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu dữ liệu không ghép nhóm

Tìm trung vị

Vấn đề

Mẫu số liệu dưới đây thống kê số miếng pizza mà mỗi vị khách đã ăn tại bữa tiệc sinh nhật của Trang.
Hãy trả lời hai câu hỏi sau:
 1. Sắp xếp các số liệu theo thứ tự không giảm:
1
 1. Tìm trung vị của mẫu số liệu.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi