If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập về số mũ

Ôn tập kiến thức cơ bản về lũy thừa và luyện tập các bài toán. 

Số mũ và cơ số

Số mũ và cơ số sẽ có dạng như sau:
43
Chữ số nhỏ được viết ở phía trên bên phải một chữ số khác được gọi là số mũ. Chữ số phía dưới số mũ được gọi là cơ số. Trong ví dụ này, cơ số là 4, và số mũ là 3.
Muốn biết thêm về số mũ? Hãy xem video này.

Tính số mũ

Số mũ cho chúng ta biết số lần cần phải nhân một cơ số với chính cơ số đó.
Trong ví dụ này, 43 cho biết chúng ta cần phải nhân cơ số 4 cho chính nó 3 lần:
43=44443=64

Sẽ ra sao nếu số mũ bằng 0?

Mọi cơ số (khác 0) có số mũ là 0 sẽ luôn luôn bằng 1.
Ví dụ, 70=1.
Hãy xem video này để hiểu tại sao.

Luyện tập

Bài 1
Tính.
92=
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Muốn luyện tập thêm về lũy thừa? Hãy thử những bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.