If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới thiệu về lũy thừa

Lý do lũy thừa chính là phép nhân lặp lại. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video