If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Lũy thừa của 10

Sau khi đã hiểu được cách biểu diễn một lũy thừa, và số lượng số 0 liên quan đến số mũ như thế nào, chúng ta có thể giải thêm các bài toán khó hơn! Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video