If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về lũy thừa của 10

Ôn tập về lũy thừa của 10 và luyện tập giải một số bài toán.

Lũy thừa của 10

10, start superscript, start color #11accd, 1, end color #11accd, end superscript, equals10, equals1, start color #11accd, 0, end color #11accd
10, start superscript, start color #aa87ff, 2, end color #aa87ff, end superscript, equals10, times, 10, equals1, start color #aa87ff, 00, end color #aa87ff
10, start superscript, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, end superscript, equals10, times, 10, times, 10, equals1, space, start color #1fab54, 000, end color #1fab54

Làm thế nào để tính lũy thừa của 10?

Để tính lũy thừa của 10, chúng ta nhân cơ số 10 với chính nó với số lần bằng số mũ.
Ví dụ:
10, start superscript, 5, end superscript có số mũ là 5, vậy ta nhân 10 với chính nó 5 lần:
10, start superscript, 5, end superscript, equals, 10, times, 10, times, 10, times, 10, times, 10, equals, 100, space, 000

Quy luật

Số chữ số 0 trong kết quả luôn bằng số mũ.
Ví dụ:
10, start superscript, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, end superscript, equals, 10, times, 10, times, 10, equals, 1, space, start color #1fab54, 000, end color #1fab54, có start color #1fab54, 3, end color #1fab54 chữ số 0
Tìm hiểu thêm về lũy thừa của 10 tại video này.

Luyện tập

Bài 1
  • Current
Giá trị nào dưới đây bằng 10, space, 000?
Chọn 1 đáp án:

Bạn muốn thử sức thêm với các bài tập như thế này? Hãy xem bài tập này.