If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bình phương của một số

Học cách tính bình phương của các số đơn giản và tạo mối liên hệ giữa bình phương và diện tích của một hình vuông.
Hãy bắt đầu bằng ví dụ tính bình phương của start color #11accd, 3, end color #11accd:
start color #11accd, 3, end color #11accd, squared, equals, start color #11accd, 3, end color #11accd, times, start color #11accd, 3, end color #11accd, equals, start color #1fab54, 9, end color #1fab54
Đây là câu hỏi để chắc chắn bạn nắm được ý này:
Bình phương của một số nghĩa là gì?
Chọn 1 đáp án:

Mối liên hệ với hình vuông

Tìm start color #11accd, 3, end color #11accd, squared (đọc thành "ba bình phương") giống như tìm diện tích của hình vuông với độ dài cạnh là start color #11accd, 3, end color #11accd:

Luyện tập:

Bài toán 1A
  • Current
1, squared, equals
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Thử thách:

Bài toán 2A
  • Current
a, squared, equals
Chọn 1 đáp án: