If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bình phương của một số

Học cách tính bình phương của các số đơn giản và tạo mối liên hệ giữa bình phương và diện tích của một hình vuông.
Hãy bắt đầu bằng ví dụ tính bình phương của 3:
32=3×3=9
Đây là câu hỏi để chắc chắn bạn nắm được ý này:
Bình phương của một số nghĩa là gì?
Chọn 1 đáp án:

Mối liên hệ với hình vuông

Tìm 32 (đọc thành "ba bình phương") giống như tìm diện tích của hình vuông với độ dài cạnh là 3:

Luyện tập:

Bài 1A
12=
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Thử thách:

Bài 2A
a2=
Chọn 1 đáp án:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.