If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 12: Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Các bài toán về tỉ số

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Một nhân viên trong cửa hàng vệ sinh xe hơi có thể rửa được 95 chiếc xe hơi trong 5 ngày.
Hỏi anh ấy có thể rửa được bao nhiêu chiếc xe hơi trong 11 ngày?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
chiếc xe hơi
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?