If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 12: Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Ôn tập chuyển đổi từ số thập phân sang phần trăm

Ôn tập viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm và ngược lại.  Sau đó, hãy thử giải một số bài toán thực hành.  

Phần trăm (%) là gì?

Phần trăm (%) là 'phần một trăm', nên ta có thể thay dấu % với "phần một trăm."
Ví dụ:
35%=35100

Quy đổi phần trăm thành số thập phân

Để quy đổi phần trăm thành số thập phân, ta chia số phần trăm với 100.
Ví dụ 1
Đổi 42% về số thập phân:
42%=42100
42100=42 phần trăm
42%=0,42
Ví dụ 2
Đổi 370% về số thập phân:
370%=370100
370100=370 phần trăm
370%=3,7
Xem thêm về quy đổi phần trăm về số thập phân tại video này.

Luyện tập

Bài 1A
Đổi phần trăm thành số thập phân.
92%
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Bạn có thể làm thêm các bài tập quy đổi phần trăm về số thập phân tại đây.

Viết lại số thập phân dưới dạng phần trăm

Để viết số thập phân dưới dạng phần trăm, ta nhân số đó với 100.
Ví dụ 1
Đổi 0,03 thành phần trăm:
0,03=3100=3 phần trăm
0,03=3%
Ví dụ 2
Đổi 5,8 thành phần trăm:
5,8=580100=580 phần trăm
5,8=580%
Xem thêm về đổi số thập phân về phần trăm tại video này.

Luyện tập

Bài 2A
Đổi số thập phân ra phần trăm.
0,31
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
%

Bạn có thể làm thêm các bài tập tương tự tại đây.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.