Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 12: Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Chuyển đổi giữa các giá trị phần trăm, phân số, và số thập phân

Ví dụ, tìm hiểu tại sao 50%, 1/2, và 0,5 lại bằng nhau.
Phần trăm, phân số, và số thập phân chỉ là các cách viết khác nhau của một số. Ví dụ, những số sau đều bằng nhau:
Phần trămPhân sốSố thập phân
50%120,5
Trong văn nói, ta có thể nói Bảo đã ăn 50% cái bánh, 12 cái bánh, hoặc 0,5 cái bánh. Cả ba cách nói này đều có nghĩa giống nhau.
Trong bài viết này, ta sẽ học cách chuyển đổi giữa phần trăm, phân số và số thập phân.

Chuyển đổi giữa phần trăm và phân số

Phần trăm thành phân số

Hãy xem qua ví dụ chuyển đổi 15% thành phân số tối giản.
15%=15100Viết phần trăm thành phân số=15:5100:5Chia cả tử và mẫu cho 5=320Rút gọn
Ta thấy rằng 15% bằng 320.
Bài 1A
Chuyển đổi 44% thành phân số tối giản.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4

Phân số thành phần trăm

Hãy viết phân số 35 dưới dạng phần trăm! Ta cần chuyển 35 thành phân số với mẫu là 100. Để làm điều này, ta cần biết 5 nhân với bao nhiêu bằng 100:
5×?=100
Số đó là 100:5=20:
5×20=100
Giờ ta sẽ chuyển phân số 35 thành phần trăm:
35=3×205×20Nhân để có mẫu bằng 100=60100=60%Viết dưới dạng phần trăm
Ta thấy rằng 35 bằng 60%.
Bài 1B
Chuyển đổi 1225 thành phần trăm.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
%

Chuyển đổi giữa phần trăm và số thập phân

Phần trăm thành số thập phân

Hãy đổi 8% ra số thập phân:
8%=8100Viết phần trăm dưới dạng phân số=0,088100 là 8 phần trăm
Ta thấy rằng 8% bằng 0,08.

Bài tập thực hành:

Bài 2A
Đổi 4% ra số thập phân.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Số thập phân thành phần trăm

Hãy đổi 0,05 ra phần trăm:
0,05=5100Đây là 5 phần trăm=5%Viết dưới dạng phần trăm
Ta thấy rằng 0,05 bằng 5%.
Bài toán 2C
Chuyển đổi 0,14 thành phần trăm.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
%

Đổi từ số thập phân sang phần trăm có thể hơi khó khi số thập phân ở phần mười. Thử xem bạn có làm được không nhé!

Bài tập thực hành:

Câu hỏi 2D
Chuyển đổi 0,3 thành phần trăm.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
%

Luyện tập:

Bài 3A
Chuyển đổi 0,82 thành phần trăm.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
%

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.