If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giải các bài toán về rút về đơn vị (tiền công)

Công ty dịch vụ vệ sinh lấy giá 280 nghìn đồng để dọn dẹp 8 văn phòng. Vậy giá dọn dẹp một văn phòng là bao nhiêu? Được tạo bởi Sal KhanMonterey Institute for Technology and Education.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở một công ty thu phí 280.000 đồng để dọn dẹp 8 văn phòng làm việc và số tiền công ty này thu cho mỗi lần lau dọn một văn phòng làm việc là bao nhiêu Bây giờ chúng ta dựa theo đề bài thì là họ thu 280.000 để dọn dẹp tán văn phòng làm việc ở đây mình sẽ ghi nó ra mình sẽ ghi 280.000 đồng chia cho tám văn phòng làm việc ở với cái này thì bạn có thể rút gọn nhà mình có thể nói là cả hai cái này có thể cùng chia hết cho 8 không Ồ theo như mình thấy đi chúng là cùng xiết cho tán Nè 200 chia hết cho 8 và 80 cũng chế cho Tám Vậy chúng ta hãy lấy tử số và mẫu số chia cho 8 nếu mà mình làm như vậy thì mình sẽ lấy 280 chia cho Tám 28/8 thì được ba lần 3 x 8 = 24 28 - 24 thì còn 4 có hạ không 40/8 được 55 x840 Vậy thì 40 - 40 bằng không Chúng ta sẽ không có số dư vậy là khi lấy 280 chia cho 8 thì ta sẽ được 35 và lấy 8 chia cho 8 thì mình sẽ được 1 tỷ lệ này rút gọn thành thì chúng ta có thể gọi là số tiền cho mỗi vòng sẽ bằng 35.000 khâu 35000₫ đó mỗi căn phòng sẽ cần thu là 35000₫ và chúng ta cũng thể viết là 35 trên 1 Ừ thì nó cũng chính là 35000₫ vậy là 35.000 đồng cho một văn phòng vì vậy là xong đó là giá tiền công ty này thu để dọn dẹp một văn phòng là bằng 35.000 đồng