If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:30

Thuyết minh video

chủ đề bài thơ chúng mình một nhân viên vệ sinh khách sạn có thể dọn chồng được 72 phòng trong 6 ngày hỏi anh ấy có thể dọn dẹp được bao nhiêu phòng trong 9 này tại đây Cảm ơn Tạm dừng video lại và thứ tự làm trước xem nhé Bây giờ chúng mình cũng làm nào đề bài cho chúng ta biết trong 6 ngày một nhân viên khách sạn có thể dọn dẹp được 72 phẳng từ dưỡng kiện này chúng ta hoàn toàn có thể tính được trong một ngày người này dọn được bao nhiêu phòng và để biết rằng nhân viên này dọn được bao nhiêu phẳng Trong 9 ngày chúng ta chỉ được lấy số phòng dọn được cho một ngày nhân với số ngày là ra chúng mình biết dùng dưới đây nhé trong sáu này dọn đường 72 Phòng Ừ như vậy trong một ngày người nhân viên này có thể dọn được bao nhiêu phần tất cả nghỉ ở đây chúng mình chỉ được lấy số phòng là 72 phòng chia cho số người là sáu là ra để kết quả phải không nào Bây giờ chúng mình đặt cách tính ấy cả có 72 gạch chia cho 6 dễ bằng 7/6 bằng 11 x 6 = 6 7 - 6 = 12 xuống 12/6 022 x 6 = 12 12 - 12 đã hết như vậy trong một ngày người nhân viên này Dọn xuống 12 Phòng khi tới đây là dễ rồi phải không nào Thêm một ngày người nhân viên này rõ được 12 Phòng như vậy trong chí này người nhân viên hải rộng thì được tất cả bao nhiêu phòng nghỉ chỉ được lấy số phòng dọn được trong một ngày là 12 phòng nhân với số người là 9 phòng là ra chúng ta được phép tính nhé K có 12 nhân với 9 sẽ tăng 2 x 9 = 18 tiết 8 nhớ 19 X1 = 9 Nếu một là mười như vậy mấy 2 x 9 = 108 hai lá Trong 9 ngày 10 nhân viên này dọn dẹp được 102 Phòng như vậy xuống ta kết luận là xong thím này nhân viên này dọn dẹp được tất cả 100 mình hay phòng bây giờ chúng mình sẽ cùng làm thêm một ví dụ nữa nhé Anh ở ví dụ 2 này đề bài của chúng ta là một nhân viên ở cửa hàng chăm sóc thú cưng có thể tắm được cho 40 chú chó trong 8 tiếng hỏi cô ấy có thể tắm được cho bao nhiêu chú chó trong 12 tiếng đối với bài này chúng mình sẽ làm tăng tự nhiên ở ví dụ một thôi đề bài cho chúng mình trong 8 tiếng một nhân duyên là cửa hàng chăm sóc thú cưng có thể cắm lực cho 40 chú chó chúng mình sẽ ghi lạnh ấy xong 8 tiếng một nhân viên tắm được cho 40 chú chó vậy trong một tiếng nhân viên này tắm lực cho tất cả bao nhiêu chú chó nhỉ ta chỉ được lấy số chú chó là 40 chia cho số dư là 8 phút phải lúc nào chúng ta có phép tính 40 chia cho 840 chữ số 8 bằng bao nhiêu nhỉ 40 chia 68 bằng nằm ý như vậy trong một tiếng nhân viên của cửa hàng ngày tắm lập cho 5 chú chó khi các em nghỉ nhé trong một tiếng chứ nhân viên này tắm được cho 5 chú chó như vậy trong 12 tiếng mọi người thấy tắm được cho tất cả bao nhiêu chú chó nghỉ xuống cao sẽ lấy số Chú chó tắm ở trong một tiếng nhân với số dư là 12 phải không nào đặt phép tính ra ngoài nhé ta có 12 nhân với 5 = 5x 27 10 chứ không nhóm 15 nhân 1 = 5 nếu thêm một lần 6 như vậy trong 12 tiếng nữ nhân viên để cắm được cho tất cả 60 chú chó vì vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập này rồi nhé