If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giải các bài toán về rút về đơn vị

Giang cần 3 tiếng để giao báo đúng theo lịch trình. Số tờ báo mà Giang giao được mỗi giờ bằng bao nhiêu? Được tạo bởi Sal KhanMonterey Institute for Technology and Education.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng mình có một bài toán như sau dạng mất 3 giờ để dào 189 tờ báo trên tuyến đường đi giao báo của mình vậy mỗi tớ bạn ấy đã sao được bao nhiêu tờ báo mình khi các bạn hãy dừng video này lại suy nghĩ thử nhé Rồi giờ hãy cùng làm với nhau nào cô đổi tiền cho chúng ta biết răng ràng là mất 3 giờ để ráo hết 189 tờ báo bị 3 giờ chia cho 189 tờ báo đó chính là ý nghĩa của câu đầu tiên nhưng bây giờ chúng ta cần phải tìm ra số tờ báo được tao trong mũi giờ hãy tùy vào đây nhé chúng mình có thể tìm ra điều này ngay đây thôi nhao chuyển và hãy lật ngược lại tỷ lệ bên ai và mình sẽ có 189 tờ báo kia chó ba giờ à Em hãy tả có thể đảo ngược tử số 7 mẫu số cho nhau bây giờ và cần phải biết nó thêm một cách đơn giản hơn nào hãy xem số đầu này có chia hết cho 3 không nhé một cộng 18 bằng chính triển cộng 19 bằng 18 18 chia cho 3 rồi đó Đây được rồi chia cho ba nhé Vậy chúng ta hãy chia cả tử số và mẫu số này với ba thì đơn giản hóa mọi thứ giờ nếu bạn chia 189 cho 3 thì được bao nhiêu nhỉ hãy thử đặt tính ở bên này nhé 189 chia cho 3 18 cho 3 thì được 66 X3 thì được 18 18 - 18 Cái bằng không hạ xuống triển chia cho 3 thì được 3 bàn Nhìn bà lại bằng 9 do đó Ta chỉ hết nhé Ồ vãi Nếu bạn lấy 100 89 chia cho 3 bạn sẽ được 63A anh Và nếu bạn 73 thì cho ba bạn sẽ nhận được một Nếu là bạn cần phải chia có tử số và mẫu số cho cùng một số nhé vì vãi bây giờ ta có 63 tờ báo trên cho một giờ hoặc chúng ta có thể viết là 63 tờ báo mỗi giờ nhé Ở đây mình có thể biết là 63,63 chia một là như nhau mà như vậy 63 tờ báo trên giờ Hỏi mỗi giờ bạn ra sao được 63 tờ báo ở đây cũng chính là kết quả của bài toán đấy ạ