Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 12: Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Giải các bài toán về tỉ số phần trăm

Chúng ta sẽ dùng đại số để giải bài toán tỉ số phần trăm này. Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài Hỏi chúng mình 25 phần trăm của số nào bằng 150 Bây giờ chúng mình cũng làm nhé Giả sử tao coi số cần tiền đóng X thì ta có thể hiểu đề bài đã 25 phần trăm của X = 150 25 phần trăm của X cũng chính là bằng 25 phần trăm x x như vậy Ở đây ta sẽ có phép tính 25 phần chấm x với X = 150 vào thì 25 phần trăm ở đây cũng chính là vắng 25 tấn 100 đến phép tính này chúng ta sẽ biết Loại kháng 25/100 x x chị sẽ tăng 150 Ừ Từ đây chúng mình giỏi như bình thường thôi ta sẽ có X = 150 chia cho 25 phần 100 mã 150 chia cho 25 phần trăm sẽ bằng à - 150 nhân với 100 phần 25 chúng mình sẽ dài phép tính này ra ngoài nhỉ ta có 150 chia cho 25 Bằng 66 x 5 = 30 biết không Nếu 36 X2 = 12 12 nếu ba lá 15 150 - 150 đã hết như vậy 150 chia cho 25 sẽ bằng 66 x 100 = 600 như vậy X ở đây của chúng ta sẽ tăng 600 Anh Xuân mạng để tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó ta lấy giá trị đó chia cho số phần trăm rồi nhân với 100 hoặc lấy giá trị đó Nhấn với 100 rồi chia cho số phần trăm