If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 12: Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

Sử dụng kiến thức về đại lượng tỉ lệ thuận để giải bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm. Ví dụ bao gồm tính lãi suất, thuế, phí, phần trăm tăng và giảm, sai số.

Câu hỏi 1: Chiếc thảm thần

Một chiếc thảm thần được làm bằng ba loại len màu khác nhau. Tỉ lệ của từng màu như sau:
 • 10 phần màu vàng
 • 7 phần màu đồng
 • 3 phần màu bạc
Phần A
Chiếc thảm thần được làm bằng 150 m sợi len.
Có bao nhiêu mét sợi màu bạc?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
mét

Phần B
Bạn Hoa mua chiếc thảm thần với giá đã được giảm là 374 đô la. Hoa đã tiết kiệm được 66 đô la.
Giá của chiếc thảm thần đã được giảm bao nhiêu phần trăm?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
%

Câu hỏi 2: Bóng đá

Bạn Nam đang luyện tập cho giải bóng đá.
 • Vào ngày Thứ Hai, trước giờ học, Nam tập thể dục 20 phút, 25% của khoảng thời gian đó dành để chơi bóng đá.
 • Vào ngày Thứ Hai, sau giờ học, Nam tập thể dục 60 phút, 40% của khoảng thời gian đó dành để chơi bóng đá.
Phần A
Bạn Nam chơi bóng đá tất cả bao nhiêu phút vào ngày Thứ Hai?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
phút

Phần B
Vào ngày Thứ Ba, sau giờ học, bạn Nam chơi bóng đá nhiều hơn ngày Thứ Hai 27 phút. Thời gian tập thể dục sau giờ học của bạn ấy vẫn là 60 phút.
Nam dành bao nhiêu phần trăm của khoảng thời gian tập thể dục sau giờ học để chơi bóng đá vào ngày Thứ Ba?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
%

PHẦN C
Bạn Nam là người thuận chân phải. Vào ngày thứ Tư, số lần Nam đã sút bóng bằng chân trái bằng 20% tổng số lần bạn ấy sút bóng. Nam đã sút bóng 14 lần bằng chân trái.
Số lần Nam đã sút bóng vào ngày Thứ Tư là bao nhiêu?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
lần

Câu hỏi 3: Nến

Một thợ làm nến dự định làm 30 chiếc nến màu cam. Cô ấy trộn các loại sáp để tạo ra các sắc màu cam khác nhau. Tỉ lệ các màu được trộn như sau:
 • 2 phần màu đỏ
 • 5 phần màu vàng
 • 3 phần màu trắng
Phần A
Thợ làm nến cần 1 cốc sáp màu cam để làm 6 chiếc nến.
Thợ làm nến cần bao nhiêu cốc sáp màu vàng để làm 30 chiếc nến?
Chọn 1 đáp án:

Phần B
Thợ làm nến làm một mẻ nến màu cam thứ hai với tỉ số màu đỏ, vàng, trắng như cũ. Cô dùng 7 cốc sáp màu đỏ.
Có tất cả bao nhiêu cốc sáp màu cam?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
cốc

PHẦN C
Thợ làm nến đã làm được những chiếc nến rất đẹp nên cô ấy tăng giá và bán 5 chiếc nến với giá 27 đô la. Bình thường cô ấy bán 3 chiếc nến với giá 14 đô la.
Thợ làm nến đã tăng giá của một chiếc nến lên bao nhiêu đô la?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
đô la

PHẦN D
Thợ làm nến làm được tất cả 45 chiếc nến màu cam. Đây là 30% của số nến cô ấy làm trong tuần này.
Thợ làm nến đã làm được bao nhiêu chiếc nến trong tuần này?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
chiếc

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.