If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giải thích kết quả của các bài toán về phép nhân phân số với số tự nhiên

Vấn đề

Hôm qua Chiến đạp xe 23 km. Hôm nay Chiến đạp xe xa gấp 7 lần hôm qua.
Hỏi hôm nay Chiến đạp xe được bao nhiêu ki-lô-mét?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?