If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Giải thích kết quả của các bài toán về phép nhân phân số với số tự nhiên

Vấn đề

Hôm qua Chiến đạp xe 23 km. Hôm nay Chiến đạp xe xa gấp 7 lần hôm qua.
Hỏi hôm nay Chiến đạp xe được bao nhiêu ki-lô-mét?
Chọn 1 đáp án: