If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài toán về nhân phân số: bộ phim

Giải một bài toán nhân phân số về các bộ phim. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video