If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Phép nhân phân số

Vấn đề

Tính.
27×98=?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?