If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhân hỗn số với số tự nhiên

Vấn đề

Hãy thực hiện phép nhân sau.
1512×2=
  • Đáp án của bạn nên là
  • một phân số có tử nhỏ hơn mẫu, ví dụ như 1/2 hoặc 6/10
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?