If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán về nhân phân số: bánh trứng

Bạn An giải một bài toán bằng cách nhân 2 phân số. Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

anh ở đây đề bài cho chúng mình theo công thức để làm được một chiếc bánh trứng ta cần phải cho vào 3/4 thì bột mì nếu chúng ta chỉ là 1/2 công thức thì cần phải dùng bao nhiêu bột mì Anh tên nhìn nhé Ở đây công thức bảo chúng ta đã sử dụng 3/4 thì bột mì cơ mà chúng mình chỉ cần là 1/2 hay là một nửa công thức mà thôi điều đó có nghĩa là chúng mình vẫn chỉ cần làm một nửa còn 3/4 thì bột mì sống Tà thì viết xuống dưới đây nhé để làm một nửa công thức chúng mình chỉ cần 1/2 của 3/4 chiều bột mì như vậy ta sẽ có cách tính 1/2 nhân với 3/4 tới đây chứ mình làm như bình thường thôi lấy tử số nhân với tử số chúng ta có một nhân 13 Bóng bà hai x14 bằng 8 như vậy để là 1/2 công thức chúng ta sẽ cắn 3/8 thiệu bột mì Bây giờ chúng mình thực kiểm sao lại kết quả này bằng hình ảnh ấy và sửa đầy chúng ta cũng một hình chữ nhật màu vàng như thế này và hình chữ nhật này sẽ thử - 1 thìa bột mì nên bạn chia thìa bột mì này ra thành 4 phần bằng nhau uống cà Sinh được một hình như thế này ở đây về bài sau chúng ta là để làm và một chiếc bánh trứng theo công thức chúng ta cắn 3/4 thì bột mì Như vậy 3/4 thì bột mì sẽ chiếm 1 2 3 trong tổng số 4 phần này nhưng mã đề đề bài Chiếu cầu chúng mình là 1/2 công thức mà thôi cấp là á chúng mình sẽ chỉ cần một nửa của 3/4 thì bột mì này chúng ta sẽ sử dụng hình màu xanh để biểu diễn cho lượng bột mì Chúng ta cần để làm một phần 2 công thức nhé câu hỏi của chúng tả đề là phân màu xanh này bằng mấy phần cả hình chữ nhật màu vàng nhỉ Hay nói cách khác phần 1000 mà chúng mình cần dùng để làm cho 1 phần 2 công thức bằng mấy phần của một thìa bột mì nguyên vẹn nghỉ một trong những cách mà chúng mình có thể sử dụng đó chính là ta sẽ chia mỗi phần trong 4 phần bằng nhau này ra là anh nhắc lại nhé chúng ta sẽ chia mỗi phần trong bốn phần màu vàng này ra làm đôi như vậy từ 4 phân màu vàng mà chúng ta có lúc ban đầu sau khi chia mỗi con làm đôi chúng ta sẽ được 123456788 phần bằng nhau tất cả và kem nhìn nhé phần màu xanh của chúng ta hãy cũng chính là phần biểu diễn lượng bột mì để làm một phần 2 công thức sẽ đúng bằng 123 3/1 vàng cây lá 1/1 xanh này 23 phần màu vàng bằng tất cả bao nhiêu phần của một kiểu bố nguyên vẹn nghỉ ở đây chúng ta thấy theo bột mì này được chia thành 8 phần tất cả như vậy bốc số ở đây sẽ đã 8 mà phần 1 xanh này bằng 3/7 vàng Chính vì vậy phần 1 xanh này đang chiếm 3/8 của cả hình chữ nhật màu vàng này nhé ý em hãy nói cách khác số 1 mì Chúng mình cần dùng cho 1/2 công thức sẽ vắng 3/8 chiều bột mì Bây giờ chúng mình sẽ cùng điểm lại từ đầu nhé Ban đầu chúng ta có một thìa bột mì như thế này và chúng ta chia sẵn nó ra thành 4 phần bằng nhau Ừ nếu làm theo công thức hoàn chỉnh chúng ta cần 3/4 thì một mình như thế này ở lớp 3/4 thì bột mì này chúng ta sẽ biểu hiện bóng các ô màu đỏ ở đây tuy nhiên đề bài cũng cho chúng ta biết rằng chúng ta chỉ cần là 1/2 Công thức mà thôi điều đó có nghĩa là sống ta chỉ cần một nửa còn 3/4 thì một ngày này một nửa của 3/4 thì một mì chúng ta sẽ ký hiệu bằng hình màu xanh này nhé bây giờ câu hỏi của chúng ta là một nửa của 3/4 thì một người này hay cũng chính là hình màu xanh này bằng bao nhiêu phần thiệu một mình nghỉ ở đây là triệt tiếp theo bột mì lề ra thành 8 phần bằng nhau ta sẽ thấy hình màu xanh bằng đúng 3 trong 8 phần này như vậy Tao có thể kết luận lại được lá để là 1/2 công thức chúng ta cần 3/8 chiều bột mì