If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán về nhân phân số: xe đạp

Giải một bài toán bằng cách nhân phân số với một hỗn số. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

các bạn có thể đặt xe với vận tốc 1/5 Km 1 phút Nếu bạn phải đạp xe mất 3 1/3 phút để đến được nhà của một người bạn khi người bạn đó cách xa bạn bao nhiêu km được rồi Đây là hình ảnh những chàng trai trên chiếc xe đạp dỗ dành mà họ không lái xe đi làm nhưng chúng ta sẽ tập trung của câu hỏi nhé chúng ta có thể lái xe với vận tốc 1/5 Km 1 phút ạ và chúng ta cảm nhận nó với 3 1/3 Vậy là chúng ta cần phải tìm ra kết quả của phép nhân này làm sao mình nhân 1/5 với 3 1/3 được đi nhỉ sẽ có nhiều cách để làm bài này cách đầu tiên là mình có thể coi 3 1/3 tương đương với 3 + 1/3 nghĩa là mình sẽ lấy 1/5 nhân với 3 + 1/3 trong ngoặc ở đây chính là 3 1/3 và sau đó thì mình sẽ áp dụng tính chất phân phối bị sẽ lấy 1/5 x13 khi cộng với 1/5 nhân với 1/3 ở bảng và 1/5 X3 thì mình cũng có thể viết lại là 1/5 x 3/1 cá nhân 3/1 khi cộng với 1/5 x 1/3 vì sao mình có thể vẽ thêm sống để các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn 1/5 nhân 3/1 thì mình sẽ lấy 1 nhân 31 nhân 3/5 X1 vì sao mình sẽ liên tiếp 1/5 X 1/3 theo thứ tự và phép nhân thì mình sẽ làm các phép nhân trước rồi làm phép cộng sau mình sẽ có Đây là một nhân một trên 5.000 3 anh Bằng ở đây sẽ là 3/5 khi cộng với 1/15 ạ Và bây giờ thì mình lại có hai phân số với mẫu số khác nhau mình sẽ thực hiện quy đồng mẫu số mình sẽ nhân tử với 3 và mẫu với ba vậy nên mình sẽ được 9/15 e + 1/15 và bằng 10/15 thì mình sẽ chia cả tử và mẫu cho 5 Ừ thì mình sẽ được 2/3 vậy đến nhà người bạn của mình cách nhà mình 2/3 km ở đây là một cách khá dài để bạn có thể giải được bài này Bây giờ thì mình sẽ thử cách đơn giản hơn ba bằng 1/5 nhân với mình sẽ viết lại 3 1/3 Thành 9/3 + 1/3 thứ ba sẽ là 9/3 hai và 1/3 vẫn là 1/3 anh trai mình sẽ có 1/5 nhân với 9/3 + 1/3 sẽ là 10/3 ở Cao Bằng một nhân 10/5 x 3 cho mình sự nhân tử với tử và mẫu với mẫu một nhân 10 ở trên năm X3 A và kết quả sẽ là 10/15 Anh và như mình đã tính ở dưới 10,15 bằng 12/3 quay đến nhà người bạn cách nhà mình 2/3 km