If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán về phép nhân phân số với số tự nhiên

Vấn đề

Diễm đang lấy một tấm thảm mới cho hành lang của cô ấy. Tấm thảm rộng 56 m và dài 9 m.
Tính diện tích tấm thảm?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một phân số có tử nhỏ hơn mẫu, ví dụ như 1/2 hoặc 6/10
  • một phân số có tử lớn hơn mẫu, ví dụ như 10/7 hoặc 14/8
m2