If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài toán về phép nhân phân số với số tự nhiên

Vấn đề

Diễm đang lấy một tấm thảm mới cho hành lang của cô ấy. Tấm thảm rộng 56 m và dài 9 m.
Tính diện tích tấm thảm?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một phân số có tử nhỏ hơn mẫu, ví dụ như 1/2 hoặc 6/10
  • một phân số có tử lớn hơn mẫu, ví dụ như 10/7 hoặc 14/8
m2
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?