If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Nhân phân số với số tự nhiên với hình ảnh minh hoạ

Vấn đề

Diện tích của phần được tô màu có thể tính như thế nào?
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?