If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Những bài toán về mối liên hệ giữa phân số và phép chia

Vấn đề

5 kg cà phê được chia đều cho 4 người.
Số ki-lô-gam cà phê mỗi người nhận được là khoảng bao nhiêu?
Chọn 1 đáp án:
Phép tính nào cho ta biết chính xác mỗi người được bao nhiêu cà phê?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?