If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Những bài toán về mối liên hệ giữa phân số và phép chia

Vấn đề

5 kg cà phê được chia đều cho 4 người.
Số ki-lô-gam cà phê mỗi người nhận được là khoảng bao nhiêu?
Chọn 1 đáp án:
Phép tính nào cho ta biết chính xác mỗi người được bao nhiêu cà phê?
Chọn 1 đáp án: