If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Viết số tự nhiên dưới dạng phân số

Dùng hình ảnh và trục số để biểu diễn 3 dưới dạng phân số. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video

khi chúng ta hãy xem hình tròn này tương đương với một đơn vị và chia hình tròn này thành 5 phần bằng nhau vậy mỗi phần này sẽ tương ứng với 1/5 Nếu chúng ta tô màu một bài phần ở trong này chúng ta sẽ được bao nhiêu nhỉ chúng ta sẽ thu 3 phần trước nhé 1 phần 2 phần và 3 phần nếu cộng ba phần này lại chúng ta sẽ được bao nhiêu chúng ta đã tù 3 phần trong 5 phần của cả hình vậy phân số biểu diễn chính là 3/5 chúng ta đã thu được 3/5 rồi đấy có một tín dụng khác thú vị hơn chúng ta lại có một hình đề là một hình nguyên vệ từ ứng với một đơn vị thay vì chia nó thành 5 phần bằng nhau Chúng mình sẽ chỉ chia nó thành một phần Nếu như mình tô màu cho phần này chúng ta sẽ được bao nhiêu nhỉ Hình này chỉ có một phần thôi mà mình đã tô màu phần này rồi Tức là mình đã tôi cả hình rồi đấy quay lại những ví dụ trước chúng ta đã có ba phần Tô Màu Và bây giờ chúng ta lại tô màu cả một hình vậy nếu như chúng ta có nhiều hình thì sao nhỉ Ví dụ như mình sẽ sao Chết cái hình này ra mình có một hình ở đây một hình ở đây nữa Vậy tổng cộng mình có mấy hình mình có 1 2 và 3 hình mình đã tô màu cả ba hình nay vậy tổng số hộ ở đây chúng ta có 3 hình Những hình này sẽ tương ứng với số 3 Ngoài ra còn cách nào khác thì biểu diễn số 3 nữa không nhỉ Lúc nãy khi thấy một phần năm cộng thêm 1/5 và 1/5 nữa mình có 3/5 vậy nếu như mình lấy 1 phần 1 cộng thêm một phần 1 và 1 phần 1 nữa chúng ta sẽ được 3/1 để cho dễ hình dung mình sẽ vẽ chụp số ra lần này mình sẽ về đến ba một đơn vị chính là một khoảng cách trên trục số ở đây là một phần 1 thêm một bước nữa là hai phần 1 Chúng ta đã được hai bước rồi có thêm một bước nữa chúng ta lại có bác phần 1 cũng chính là số 3