If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Biểu diễn 1 dưới dạng phân số

Bạn An dùng hình ảnh và trục số để biểu diễn 1 dưới dạng phân số. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

he he cùng Xem hình tròn này tương ứng với một nguyên vẹn chúng mình từng làm nhiều bài trong đó chúng mình có thể chia nó thành 2 phần bằng nhau và nếu mình tô một trong hai phần bằng nhau này nó sẽ là 1/2 anh vẫn nhớ mình tiếp tục tốt thêm phải bên kia đây là 2/2 để mình tôi lại cho đẹp đấy mình đã chia hình này thành 2 phần bằng nhau và mình đã tô cả hai phần bằng nhau này vậy Số phận mình đã tô tương ứng với phân số nào chứng minh đã đọc bài này nhiều lần rồi Đây là hai phần 2 của cả hình và các bạn thấy đấy hình này đã được tô kín nên nó tương đương với cả một đơn vị à anh chứng minh Tiếp tục nào không bắt buộc phải là hai phần Chúng Mình có thể chia nó thành 3 phần bằng nhau vì chúng mình sẽ chia nó thành 3 phần bằng nhau mình sẽ cố hết sức để chia thành 3 phần bằng nhau Nghe bài hát trên bằng nho nhìn sống logo của c&c these nhỉ vì mình rất cố gắng rồi nhưng mình có thể vẽ đẹp Phân tí nhấn mạnh là mình đang cố gắng để làm cho chú nhìn bằng nhau vì vậy Đây là 3 phần bằng nhau Ừ nếu chúng mình tôi cả ba phần này một phần vậy nó là 1/3 ở đây là 2/3 và 3/3 Vì vậy một lần nữa 3/3 cũng lại bạn cũng lại bằng một đơn vị Bây giờ chúng mình sẽ đến với một ví dụ còn đơn giản hơn nữa Nếu mình có một hình như thế này và chỉ chia nó thành một phần sẽ là bao nhiêu thực ra mình đã làm sẵn rồi Đây là một phần và mình thích chọn cái này thì mình sẽ tô màu cho nó nhà mình có một phần và mình đã Tôi nói rồi Vậy mình đã Tôm bao nhiêu phần của hình này ủy ban đầu mình có một phần nhé A và mình đã tô một phần đó Vì vậy mình có một phần một phần đã được tô và rõ ràng là phần này chiếm cả hình vậy nó cũng bằng một đơn vị Khi mà mình nghĩ các bạn đã thấy được quy luật 2/2 3/3 hãy 1/1 tất cả những số này đều tương đương với một số chủ đề bằng một đơn vị và các bạn cũng sẽ thấy được tương tự khi sử dụng trục số ở đây là không Đấy là một chút Mình có thể đi tiếp nào đây là 1/1 ở giữa không còn một mình chỉ có một đoạn Mình chỉ cần trên áo thành một đoạn có nghĩa là toàn bộ đoạn này nếu mình đi hết một đoạn này mình sẽ tới số 1 thì mình sẽ tới số 1 Nếu mình chia thành hai đoạn bằng nhau và đi hai bước 1 12 bước mình cũng gặp được số 1 ạ Và nếu mình khi nó thành 3 đoạn bằng nhau 1 2 3 đoạn bằng nhau - 3 bước 1 2 3 mình lại ra được số một vậy 2/2 3/3 1/1 tất cả những số này đều là những cách để biểu diễn số 1 thể thấy là một đơn vị