If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Viết số tự nhiên dưới dạng phân số

.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở mỗi hình chữ nhật thế dưới đây biểu diễn một đơn vị phải mình có Đây là một đơn vị đây là một đơn vị nữa bộ gd bđs Hỏi chúng ta phương án nào dưới đây biểu diễn phần được tô đậm và chúng ta sẽ cần chọn 2 trong số 3 phương án ở phía dưới để biểu diễn cho phần tô đậm bây giờ chúng ta sẽ không làm nhé Ở đây mình thấy có hai đơn vị 1 và 2 đây là mốt Và đây là hai vẫn nên mình có thể biết là hai đơn vị sau đó mình lại thấy mỗi đơn vị ở đây đều được chia thành 2 phần bằng nhau chia thành hai nửa vậy nên mình có thể viết đây là một nửa ở đây là một nửa nữa ở đây là một nửa và đây là một nửa nữa như vậy Tổng cộng chúng ta có 1 2 3 4 nửa khi chúng ta có bốn lửa sa một cách khác Chúng ta có thể viết một nửa thành một phần 2 vậy nên mình có đây là 1/2 đây là 1/2 nữa đây là 1/2 nữa Và đây là 1/2 nữa tổng cộng chúng ta có một hai ba bốn bốn lần 1/2 24/2 vẫn khi ở dưới các đáp án chúng ta sẽ có đầu tiên đáp án a là một đơn vị không đúng rồi bởi vì chúng ta có 2 đơn vị đáp án b 4/2 Đúng vậy chúng ta có 4/2 và đáp án c 4 đứa chúng ta có bốn được