Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Chia hình thành các phần bằng nhau

Bạn An suy nghĩ xem sau khi chia chiếc bánh thành 4 phần thì mỗi phần có tương đương với 1/4 chiếc bánh hay không. Được tạo bởi Lindsay Spears.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài Hỏi chúng ta là mỗi phần bánh dưới đây có tương đương với một phần tư chất bán hay không ở đây chúng ta có một chiếc bánh gỗ cùng ngon và đẹp mắt và nó đã được chia sẵn ra tháng 1 2 3 4 phần câu hỏi của chúng ta ở đây là mỗi phần bánh này có bằng đúng một phần tư chất bánh không nhỉ để giải được bài toán này chúng mình trước hết cần phải hiểu một phần tư có nghĩa gì đã xuống ta sẽ viết một phần tử ở đây nhé 1 Số Phận từ từ là số 1 ở đây hay là tử số đại diện cho số phận bánh ta đang muốn xác định ở phần bánh khi cần khi xác định ở trong khi đó số 4 ở đây hay là mẫu số là tổng số các phần bánh bằng nhau và chúng ta đang có với bài toán này chúng ta đang mà biết mỗi phần bánh có bằng đúng một phần từ chất bánh hay không Chúng mình cùng nhìn và chất bánh nhé ta có thể thấy 2 miếng bánh phía rìa hai anh em đánh phía rìa này nhỉ từ nhỏ hơn hẳn hai phần bánh ở trong kể từ đó ta có thể kết luận được rằng 4 miếng bánh này không hề bằng nhau để tui nhân bởi vì chiếc bánh này không được chia thành 4 phần bằng nhau các em chối từ bằng nhau nhé nên mỗi miếng bánh ở đây không bằng 1/4 cả cái bánh