If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Viết số tự nhiên dưới dạng phân số

Vấn đề

Hình vuông lớn là 1 đơn vị.
Một hình vuông được chia thành ba phần bằng nhau với cả ba phần đều được tô màu.
Hỏi phân số nào biểu diễn một đơn vị?
Chọn 1 đáp án: