If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Viết số tự nhiên dưới dạng phân số

Vấn đề

Hình vuông lớn là 1 đơn vị.
Một hình vuông được chia thành ba phần bằng nhau với cả ba phần đều được tô màu.
Hỏi phân số nào biểu diễn một đơn vị?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?