If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tiết diện của hình 3D (hình cơ bản)

Vấn đề

Một mặt cắt theo chiều ngang của một hình khối là một hình phẳng dưới đây.
Hình khối nào sau đây có mặt cắt theo chiều ngang là hình phẳng trên?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?