If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Mặt cắt của hình khối

Vấn đề

Cho hình nón:
Hình nón tròn
Trong số các hình sau, hình nào có thể là tiết diện thu được khi cắt hình nón đã cho bằng một mặt phẳng song song với đáy?
Chọn 1 đáp án: