If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Mặt cắt của hình khối

Vấn đề

Cho hình nón:
Hình nón tròn
Trong số các hình sau, hình nào có thể là tiết diện thu được khi cắt hình nón đã cho bằng một mặt phẳng song song với đáy?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?