If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Định nghĩa phép biến hình

Vấn đề

Tiến định nghĩa phép tịnh tiến như sau
  • Điểm A biến thành A.
  • Điểm P biến thành P sao cho PP song song với AA và cùng chiều với AA.
Trong định nghĩa trên, Tiến đã sai ở đâu?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?