If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Hình lưới của khối đa diện

Vấn đề

Tìm hình được tạo bởi hình lưới bên dưới.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?