If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về diện tích toàn phần

Ôn tập về diện tích toàn phần và luyện tập một số bài toán.

Diện tích toàn phần là gì?

Diện tích toàn phần là lượng không gian bao phủ bên ngoài của hình không gian.

Tìm diện tích toàn phần.

Để tính diện tích toàn phần của một hình, ta cộng diện tích của tất cả các mặt của hình đó với nhau.
Muốn tìm hiểu thêm về tính diện tích toàn phần? Hãy xem video này.

Ví dụ: Hình hộp chữ nhật

Tìm diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật bên dưới.
Chúng ta vẽ hình lưới của hình hộp chữ nhật.
Mỗi mặt bên là một hình chữ nhật có kích thước 4 x 1, comma, 5.
Diện tıˊch của một hıˋnh chữ nhật=chieˆˋu daˋichieˆˋu rộng=41,5=6\begin{aligned} \text{Diện tích của một hình chữ nhật} &= \text{chiều dài} \cdot \text{chiều rộng}\\\\ &= 4 \cdot 1{,}5\\\\ &= {6} \\\\ \end{aligned}
Tổng diện tích của hai mặt bên là 2, dot, 6, equals, start color #11accd, 12, end color #11accd.
Mặt đáy và mặt trên đều là hình chữ nhật có kích thước 4 x 5.
Diện tıˊch của một hıˋnh chữ nhật=chieˆˋu daˋichieˆˋu rộng=45=20\begin{aligned} \text{Diện tích của một hình chữ nhật} &= \text{chiều dài} \cdot \text{chiều rộng}\\\\ &= 4 \cdot 5\\\\ &= {20} \\\\ \end{aligned}
Tổng diện tích của mặt đáy và mặt trên là 2, dot, 20, equals, start color #1fab54, 40, end color #1fab54.
Mặt sau và mặt trước đều là hình chữ nhật có kích thước 1, comma, 5 x 5.
Diện tıˊch của một hıˋnh chữ nhật=chieˆˋu daˋichieˆˋu rộng=1,55=7,5\begin{aligned} \text{Diện tích của một hình chữ nhật} &= \text{chiều dài} \cdot \text{chiều rộng}\\\\ &= 1{,}5 \cdot 5\\\\ &= {7{,}5} \\\\ \end{aligned}
Tổng diện tích của hai mặt sau và trước là 2, dot, 7, comma, 5, equals, start color #e07d10, 15, end color #e07d10.
Cộng các diện tích lại để tìm diện tích toàn phần.
Diện tıˊch toaˋn phaˆˋn=12+40+15=67\begin{aligned} \text{Diện tích toàn phần} &= \blueD{12}+ \greenD{40} + \goldD{15} \\\\ &= 67\\\\ \end{aligned}
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là 67 cmsquared.

Luyện tập

Bài 1
  • Hiện tại
Tìm diện tích toàn phần của hình chóp có đáy là hình vuông.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
cmsquared

Muốn giải thêm bài tập tìm diện tích toàn phần? Hãy xem bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.