If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán thực tiễn về thể tích và diện tích toàn phần của hình khối

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Một cửa hàng xây một căn phòng hình lập phương bằng gỗ. Họ dùng 13,5 m2 vật liệu để dựng sàn, trần và các mặt xung quanh của căn phòng này.
Hỏi thể tích bên trong căn phòng là bao nhiêu?
Viết đáp án chính xác (không làm tròn).
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
m3