If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

Vấn đề

Tìm các giá trị lượng giác dưới đây.
Nhập đáp án chính xác.
cosine, 135, degrees, equals
sine, 135, degrees, equals
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?