If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Rađian và độ

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Đổi góc theta, equals, 180, degrees sang rađian.
Hãy nhập câu trả lời chính xác.
theta, equals
rađian
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?