If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Giá trị lượng giác sin và cos của các góc có liên quan đặc biệt

Tìm hiểu giá trị lượng giác sin và cos của các góc có liên quan đặc biệt bằng cách xét tính đối xứng qua hai trục tọa độ của đường tròn đơn vị. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video