If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt (liên hệ từ phép đối xứng trục và phép quay)

Vấn đề

Xét đường tròn đơn vị dưới đây, với góc theta có đơn vị là rađian.
A unit circle with an angle from the positive x-axis to a ray labeled theta. The point where the ray intersects the circle is labeled negative 0.42, 0.91 and is in the second quadrant.
Không dùng máy tính, hãy tính giá trị các biểu thức sau (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Biểu thứcGiá trị
cosine, left parenthesis, pi, minus, theta, right parenthesis
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
cosine, left parenthesis, 2, pi, plus, theta, right parenthesis
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?