If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Xác định hướng của vectơ từ tọa độ: góc phần tư thứ nhất và thứ hai

Tìm hướng của vectơ trong góc phần tư thứ nhất rồi từ đó suy ra hướng của vectơ ở góc phần tư thứ hai.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video