If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Xác định hướng của vectơ từ tọa độ: góc phần tư thứ nhất và thứ hai

Tìm hướng của vectơ trong góc phần tư thứ nhất rồi từ đó suy ra hướng của vectơ ở góc phần tư thứ hai.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video