If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đường tròn đơn vị

Vấn đề

Với mỗi điểm thuộc đường tròn đơn vị, hãy chọn góc tương ứng với điểm đó.
Hãy bấm vào từng dấu chấm trên hình để chọn đáp án.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?