If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Biểu diễn vectơ qua các vectơ đơn vị

Vectơ đơn vị là vectơ có độ lớn bằng 1 đơn vị. Ta có thể biểu diễn các vectơ khác theo các vectơ đơn vị (0 ; 1) và (1 ; 0). Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video