Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Giới thiệu tọa độ của vectơ

Một vectơ có cả độ lớn và hướng. Vectơ có thể được sử dụng để mô tả vận tốc của các vật thể chuyển động. Trong video này, bạn sẽ học cách viết và vẽ vectơ. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video