If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Độ dài của vectơ

Vấn đề

Vectơ u có điểm đầu là (3 ; 3) và điểm cuối là (7 ; 2).
Tìm độ dài của vectơ u.
Nhập đáp án chính xác dưới dạng biểu thức có chứa căn bậc hai hoặc nhập đáp án gần đúng dưới dạng số thập phân được làm tròn đến hàng phần trăm.
|u|=