If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Vectơ đơn vị

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Chọn vectơ đơn vị cùng hướng với vectơ v=(1 ;7).
Chọn 1 đáp án: