If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Các dạng biểu diễn vectơ

Học và ôn tập các dạng biểu diễn vectơ khác nhau: theo tọa độ, theo độ dài & hướng hoặc theo vectơ đơn vị.

Các dạng biểu diễn vectơ

Biểu diễn theo tọa độ(a ; b)
Biểu diễn theo vectơ đơn vịai^+bj^
Biểu diễn theo độ dài và phương hướng∣∣u∣∣,θ

Dạng tọa độ

Trong mặt phẳng tọa độ, khi điểm đầu của vectơ trùng với gốc tọa độ, tọa độ của vectơ đó sẽ chính là tọa độ điểm cuối. Tọa độ của vectơ gồm có hoành độ x và tung độ y.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về tọa độ vectơ? Hãy xem video này.

Dạng vectơ đơn vị

Các vectơ đơn vị trên trục Ox và trục Oy lần lượt có tọa độ như sau:
i^=(1 ; 0)
j^=(0 ; 1)
Sử dụng phép cộng vectơ và phép nhân một số với một vectơ, ta có thể thể hiện bất kỳ vectơ nào dưới dạng tổng của các vectơ đơn vị. Ví dụ, vectơ có tọa độ (3 ; 4) có thể được viết thành 3i^+4j^.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về vectơ đơn vị? Hãy xem video này.

Dạng độ dài và hướng

Trên mặt phẳng tọa độ, ta cũng có thể biểu diễn vectơ thông qua độ dài (chiều dài của đoạn thẳng) và hướng (góc tạo bởi đoạn thằng và chiều dương trục Ox).
Bạn muốn tìm hiểu thêm về độ dài và phương hướng của vectơ? Hãy xem bài đọc này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.