If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Biểu diễn các điểm trên mặt phẳng tọa độ

Vấn đề

Đánh dấu điểm có tọa độ là (4 ; 8) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.