If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Giới thiệu tọa độ của vectơ

Vector là đại lượng có độ lớn và hướng. Trong mặt phẳng tọa độ, chúng ta có thể mô tả vectơ bằng sự thay đổi của hoành độ x và tung độ y từ điểm cuối đến điểm đầu của vectơ. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video