If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân loại các số

Học cách phân loại số vào các tập hợp số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ, số vô tỉ.

Thuyết minh video